Category : ธาตุอาหาร

ดั๊ก-ทีอี

admin
คุณสมบัติ: ช่วยป้องกันการขาดธาตุอาหารในพืช พืชดูดซึมง่าย ใช้ได้ทันที รายละเอียด: เป็นธาตุอาหารรองและเสริมที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ผลิตด้วยกระบวนการที่ทำให้มีความบริสุทธิ์ในรูปคีเลต พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันทีทั้งทางรากและทางใบ ช่วยพืชเจริญเติบโตสมบูรณ์ แข็งแรง ต้านทานโรคและแมลง ขนาดบรรจุ: 250 ซีซี , 500 ซีซี , 1ลิตร พืชแนะนำ: พืชผัก พืชไร่ และไม้ผลทุกชนิด   ระยะการเจริญเติบโตของพืช

ปลาร้า

admin
คุณสมบัติ: แตกยอด แตกแขนง ยอดเขียว ใหญ่อวบ น้ำหนักดี ป้องกันต้นโทรม รายละเอียด: ปลาร้ามีสารอาหารที่ได้จากการหมักของปลา ซึ่งมีกรดอะมิโนเป็นสารประกอบที่สำคัญ ช่วยให้พืชเจริญเติบโตทางลำต้น ยอด ใบได้ดี พืชแตกแขนงได้ดี ทำให้ยอดเขียว อวบใหญ่ น้ำหนักดี และป้องกันต้นโทรม ทำให้เก็บเกี่ยวได้นานขึ้น ขนาดบรรจุ: 250 ซีซี , 500 ซีซี

บี-ดั๊ก 052

admin
คุณสมบัติ: ช่วยผสมเกสร ป้องกันไส้เน่า ไส้ซึม เพิ่มน้ำหนัก สร้างเนื้อ ลดอาการยอดตั้ง รายละเอียด: ประกอบด้วยธาตุอาหารเสริม ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยผสมเกสร ป้องกันเมล็ดลีบ มีส่วนช่วยในการขนย้ายสารอาหารในพืช ทำให้ผลใหญ่ น้ำหนักดี ช่วยสร้างเนื้อ ป้องกันไส้เน่า ป้องกันลำต้นแตก ป้องกันยอดตั้ง   พืชแนะนำ: พืชผัก พืชไร่ และไม้ผลทุกชนิด  

นิวซีดั๊ก

admin
คุณสมบัติ: เปิดตายอด เปิดตาดอก เร่งการแตกแขนง ขยายผลใหญ่  ขยายดอก รายละเอียด: เป็นสาหร่ายทะเลสกัดเข้มข้น ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ช่วยเปิดตายอด ตาดอก ทำให้พืชแตกแขนงมาก แตกยอด และติดดอกดีเสมอ ช่วยขยายผล ทำให้ผลใหญ่ น้ำหนักดี ขนาดบรรจุ: 250 ซีซี , 500 ซีซี , 1

ดานูป

admin
คุณสมบัติ: น้ำตาลทางด่วน ฟื้นต้น ส่งเสริมระบบราก ป้องกันต้นโทรม เร่งใบอ่อนให้แก่เร็ว สะสมอาหารเพิ่มขึ้น รายละเอียด: เป็นน้ำตาลทางด่วนสำหรับพืชทุกชนิด ช่วยฟื้นฟูต้นจากสภาพโทรม ป้องกันต้นโทรมจากการติดผลดกมากเกินไป หรือผลกระทบจากการโดน โรคและแมลงทำลาย ส่งเสริมให้พืช แตกรากใหม่ เร่งใบให้แก่เร็วขึ้น ช่วยสะสมอาหาร เพิ่ม C:N ratio ประกอบด้วย: POLYSACCHARIDE ขนาดบรรจุ: 250 ซีซี

ดั๊กมอร์

admin
คุณสมบัติ: ทนต่อสภาพอากาศ ร้อนจัดหนาวจัด ปรับสมดุลพืช ทำให้พืชกินปุ๋ยได้ดี รายละเอียด: เป็นธาตุอาหารรอง-เสริม ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช กระตุ้นการสังเคราะห์ ฮอร์โมนพืช เช่น ออกซิน (Auxins) ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี และช่วยปรับสมดุลพืช ในสภาพอากาศ ที่เปลี่ยนแปลง เช่นร้อนจัด หนาวจัด ส่งเสริมให้พืชดูดซึมอาหารได้ดี พืชเจริญเติบโต แข็งแรง ต้านทานโรคและแมลง ขนาดบรรจุ: 250

เอ็มดั๊ก

admin
คุณสมบัติ: เร่งสีทั้งใบและผล  เร่งผลเข้าสีเร็ว เพิ่มรสชาติ  เพิ่มกลิ่น เพิ่มผลผลิต กระตุ้นการสังเคราะห์ด้วยแสง รายละเอียด: เป็นธาตุอาหารรอง ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยในเรื่องการสังเคราะหด้วยแสง และการเคลื่อนย้ายธาตุอาหาร เช่น ฟอสฟอรัส ไนโตรเจนในพืช ทำให้พืชมีสีสดทั้งใบ และผลมีกลิ่นและรสชาติที่ดี ช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่สูง ขนาดบรรจุ: 250 ซีซี , 500 ซีซี ,

ดั๊กพิงอาน

admin
คุณสมบัติ: ขยายผล ป้องกันผลร่วง ติดผลดี ช่วยผสมเกสร ขั้วเหนียว เพิ่มน้ำหนักผลและผักใบ 30% รายละเอียด: เป็นธาตุอาหารรอง-เสริม ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยในการออกดอก ช่วยผสมเกสร ทำให้ติดผลดี ขั้วผลเหนียว ป้องกันผลร่วง ช่วยสร้างเนื้อผล ทำให้น้ำหนักดี เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ขนาดบรรจุ: 250 ซีซี , 500 ซีซี