Category : ปุ๋ยน้ำ

บิ๊กดั๊ก

admin
สโลแกน: ขยายหัว น้ำหนักดี เพิ่มผลผลิตต่อไร่ หัวใหญ่ เร่งลงหัว รายละเอียด: ธาตุอาหารหลักของพืช ที่จำเป็นต่อสำหรับการเจริญเติบโต ช่วยขยายขนาด เพิ่มน้ำหนักของผล และหัวที่มีลำต้นใต้ดิน เช่น มันเทศ เผือก หอม กระเทียม ถั่วลิสง ขิง ข่า 10-5-16 ขนาดบรรจุ: 250 ซีซี ,

ดั๊กวอลโล่

admin
สโลแกน: ขยายดอก ขยายผล เพิ่มเนื้อ น้ำหนักดี เพิ่มแป้งขยายรวงข้าว รายละเอียด: เป็นธาตุอาหารหลัก ที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช ทำให้ขนาดของผล ดอก ฝัก ใหญ่ขึ้น ช่วยสร้างเนื้อ ทำให้ผลใหญ่ น้ำหนักดี เพิ่มผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 16-5-10 ขนาดบรรจุ: 250 ซีซี , 500 ซีซี ,

ดั๊กไอรีน

admin
สโลแกน: เร่งดอก เปิดตาดอก ยืดผล ขยายผล ติดผล เพิ่มน้ำหนัก ป้องกันผลหลุดร่วง รายละเอียด: ธาตุอาหารหลักของพืช ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต ช่วยเปิดตาดอก เร่งการออกดอกติดผล ทำให้ดกต่อเนื่อง ช่วยป้องกันผลหลุดร่วง ขยายผลใหญ่ เพิ่มน้ำหนัก 0-17-5 ขนาดบรรจุ: 250 ซีซี , 500 ซีซี ,

ดั๊กไวไว

admin
สโลแกน: ยืดยอด ยอดใหญ่ เร่งงาม เร่งแขนง เร่งใบ เร่งต้น น้ำหนักดี รายละเอียด: เป็นธาตุอาหารหลัก ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชทางดอก ช่วยเปิดตายอด เร่งต้น เร่งแขนง ช่วยปรับสภาพ อากาศร้อนจัด หนาวจัด ทำให้พืชแตกยอด แตกแขนงได้ดี ดอกใหญ่น้ำหนักดี 24-0-4 ขนาดบรรจุ: 250 ซีซี ,

ดั๊ก 777

admin
สโลแกน: เปิดตาดอก ขยายดอก ดอกใหญ่ น้ำหนักดี ดก ดึงช่อดอก ป้องกันดอกร่วง รายละเอียด: เป็นธาตุอาหารหลัก ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้พืชเปลี่ยนจากระยะเติบโตทางใบเป็นระยะออกดอกติดผล ช่วยเปิดตาดอก ป้องกันดอกร่วง ติดผลดี เพิ่มผลผลิตต่อไร่ 5-30-10 ขนาดบรรจุ: 250 ซีซี , 500 ซีซี , 1ลิตร

ดั๊ก 666

admin
สโลแกน: เปิดตาดอก เร่งการติดผล เร่งออกดอก ขยายดอก ขยายผล เพิ่มน้ำหนัก รายละเอียด: เป็นธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยกระตุ้นการเปิดตาดอก เร่งออกดอก ติดผล ขยายผล เพิ่มน้ำหนัก สร้างเนื้อ ป้องกันผลหลุดร่วง เพิ่มรสชาติ เก็บเกี่ยวได้นาน เพิ่มผลผลิตต่อไร่ 11-22-11 ขนาดบรรจุ: 250 ซีซี , 500

ดั๊ก 555

admin
สโลแกน: ป้องกันพืชหลงงาม หยุดแตกใบอ่อน สะสมอาหารเพื่อการออกดอก รายละเอียด: เป็นธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้พืชหยุดแดกใบอ่อน เพื่อสะสมอาหารไว้ออกดอก ติดผล ช่วยป้องกันพืชหลงงามมากเกินไป สะสมอาหารเพิ่มน้ำหนักผลผลิต  0-25-25 ขนาดบรรจุ: 250 ซีซี , 500 ซีซี , 1ลิตร , 5 ลิตร ,  20

ดั๊ก 333

admin
สโลแกน: เปิดตายอด ยอดใหญ่  เร่งงาม เร่งใบ เร่งต้น  น้ำหนักดี รายละเอียด: เป็นธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยเปิดตายอด เร่งการเจริญเติบโตทางยอด และใบ ทำให้พืชแตกแขนงมาก ทรงพุ่มใหญ่ ช่วยยืดยอด ยอดใหญ่ลำต้นใหญ่ น้ำหนักดี  15-15-15 ขนาดบรรจุ: 250 ซีซี , 500 ซีซี ,

ดั๊ก 111

admin
สโลแกน : ขยายผลใหญ่ ขยายยอดใหญ่ สร้างเนื้อ เพิ่มรสชาติ เพิ่มแป้ง เก็บเกี่ยวได้ต่อเนื่อง เพิ่มรสชาติ ป้องกันต้นโทรม. 15-15-15 รายละเอียด: เป็นธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช และมีส่วนประกอบของกรดอะมิโนหลายชนิด ช่วยกระตุ้นการเติบโต แตกดอก ติดผล ป้องกันผลหลุดร่วง เพิ่มรสชาติ เก็บเกี่ยวได้นาน เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ขนาดบรรจุ: 250 ซีซี ,