29.9 C
Bangkok
กันยายน 27, 2023
หน้าปกเว็บตราเป็ดเหาะ
219416
แตงโม

เป็นพืชที่ชอบความชื้น แต่ไม่แฉะและน้ำขัง ต้องให้น้ำทุกวัน แต่ก่อนทำการเก็บผลผลิต 7 วัน งดให้ปุ๋ย และก่อนเก็บผลผลิต3 วัน งดให้น้ำ เพื่อให้แตงโมมีรสชาติดี ความหวานอร่อยเพิ่มขึ้น เนื้อแน่นและสีสวย และยังช่วยให้เปลือกเหนียวขึ้น เพื่อทนต่อการขนส่ง

เป็นพืชที่ชอบความชื้น แต่ไม่แฉะและน้ำขัง ต้องให้น้ำทุกวัน แต่ก่อนทำการเก็บผลผลิต 7 วัน จะทำการงดการให้ปุ๋ย และก่อนทำการเก็บผลผลิต3 วัน จะงดการให้น้ำ เพื่อให้แตงโมมีรสชาติดี ความหวานอร่อยเพิ่มขึ้น เนื้อแน่นและสีสวย และยังช่วยให้เปลือกเหนียวขึ้น เพื่อทนต่อการขนส่ง

เป็นพืชที่ชอบความชื้น แต่ไม่แฉะและน้ำขัง ต้องให้น้ำทุกวัน แต่ก่อนทำการเก็บผลผลิต 7 วัน จะทำการงดการให้ปุ๋ย และก่อนทำการเก็บผลผลิต 3 วัน จะงดการให้น้ำ เพื่อให้แตงโมมีรสชาติดี ความหวานอร่อยเพิ่มขึ้น เนื้อแน่นและสีสวย และยังช่วยให้เปลือกเหนียวขึ้น เพื่อทนต่อการขนส่ง

P1010046
มะเขือเปราะผลเป็นสนิม

เกิดจากการทำลายของเพลี้ยไฟ ซึ่งทำให้เป็นสนิมที่ผล ผิวไม่สวย ขั้วไม่เขียว ทำให้ขายได้ราคาไม่ดี

เกิดจากการทำลายของเพลี้ยไฟ ซึ่งทำให้เป็นสนิมที่ผล ผิวไม่สวย ขั้วไม่เขียว ทำให้ขายได้ราคาไม่ดี

เกิดจากการทำลายของเพลี้ยไฟ ซึ่งทำให้เป็นสนิมที่ผล ผิวไม่สวย ขั้วไม่เขียว ทำให้ขายได้ราคาไม่ดี

previous arrow
next arrow

ผลิตภัณฑ์

View All Posts