30 C
Bangkok
พฤษภาคม 16, 2022

ผลิตภัณฑ์ ฮอร์โมนพืช

ดั๊ก จี-1

คุณสมบัติ: ขั้วเหนียว เร่งออกดอก เร่งแตกรวง ป้องกันดอกแห้ง ดอกฝ่อ ผลร่วง

รายละเอียด: เป็นธาตุอาหารเสริมและสารเสริมประสิทธิภาพที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช

ช่วยให้ผสมเกสร ป้องกันเมล็ดลีบ ทำให้ขั้วเหนียว เร่งการออกดอก ช่วยขยายขนาดของผล

และมีบทบาทในกระบวนการเมตาบอลิซึมของพืช ทำให้พืชมีผลผลิตสูงขึ้น

ขนาดบรรจุ: 250 ซีซี , 500 ซีซี

พืชแนะนำ: พืชผัก พืชไร่ และไม้ผลทุกชนิด

ระยะการเจริญเติบโตของพืช:

Related posts

ดั๊ก จี-7

admin

ดั๊กไอรีน

admin

คู่งาม

admin

Leave a Comment