29.9 C
Bangkok
กันยายน 27, 2023
ปก (2)
การเพิ่มความหวานให้เมล่อน
การเพิ่มความหวานให้เมล่อน

เมื่อต้นเมล่อนอายุ 50 วัน ให้ใช้ดั๊กบิ๊กเร้ด เอ็มดั๊ก และดั๊กพิงอาน เพื่อช่วยเรื่องของการสร้างเนื้อและเรื่องของความหวาน ให้ไปกับระบบน้ำทุกครั้ง และควรตัดใบล่างออกบ้าง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 7-10 วัน ควรงดให้น้ำ

เมื่อต้นเมล่อนอายุ 50 วัน ให้ใช้ดั๊กบิ๊กเร้ด เอ็มดั๊ก และดั๊กพิงอาน เพื่อช่วยเรื่องของการสร้างเนื้อและเรื่องของความหวาน ให้ไปกับระบบน้ำทุกครั้ง และควรตัดใบล่างออกบ้าง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 7-10 วัน ควรงดให้น้ำ

เมื่อต้นเมล่อนอายุ 50 วัน ให้ใช้ดั๊กบิ๊กเร้ด เอ็มดั๊ก และดั๊กพิงอาน เพื่อช่วยเรื่องของการสร้างเนื้อและเรื่องของความหวาน ให้ไปกับระบบน้ำทุกครั้ง และควรตัดใบล่างออกบ้าง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 7-10 วัน ควรงดให้น้ำ

ฟักทอง
เคล็ดลับการปลูกฟักทองให้ติดผลดก
previous arrow
next arrow
P1010054
สินค้าแนะนำ

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกมะระจีนและกำลังมองหาปุ๋ยน้ำ อาหารเสริมพืช ที่จะช่วยให้ดอก และผลสมบูรณ์ ขอแนะนำ "คู่ใหญ่ + บี-ดั๊ก 052 + อี-ดั๊ก"

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกมะระจีนและกำลังมองหาปุ๋ยน้ำ อาหารเสริมพืช ที่จะช่วยให้ดอก และผลสมบูรณ์ ขอแนะนำ "คู่ใหญ่ + บี-ดั๊ก 052 + อี-ดั๊ก"

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกมะระจีนและกำลังมองหาปุ๋ยน้ำ อาหารเสริมพืช ที่จะช่วยให้ดอก และผลสมบูรณ์ ขอแนะนำ "คู่ใหญ่ + บี-ดั๊ก 052 + อี-ดั๊ก"

P1010054
สินค้าแนะนำ

ปัญหาที่พบบ่อยในแปลงปลูกมะเขือเปราะ คือ ขั้วและผลเป็นสนิม ขอแนะนำ ''ดั๊กแคลเอส'' จะช่วยล้างต้น ล้างใบ ล้างลูก ขัดสนิม ทำให้ผลสวย ขั้วเขียว เป็นที่ต้องการของตลาด

ปัญหาที่พบบ่อยในแปลงปลูกมะเขือเปราะ คือ ขั้วและผลเป็นสนิม ขอแนะนำ ''ดั๊กแคลเอส'' จะช่วยล้างต้น ล้างใบ ล้างลูก ขัดสนิม ทำให้ผลสวย ขั้วเขียว เป็นที่ต้องการของตลาด

ปัญหาที่พบบ่อยในแปลงปลูกมะเขือเปราะ คือ ขั้วและผลเป็นสนิม ขอแนะนำ ''ดั๊กแคลเอส'' จะช่วยล้างต้น ล้างใบ ล้างลูก ขัดสนิม ทำให้ผลสวย ขั้วเขียว เป็นที่ต้องการของตลาด

P1010054
สินค้าแนะนำ

หากพบเจอปัญหา พริกบ้าใบ ดอกร่วง ดอกฝ่อ ออกดอกน้อย ติดผลลดลง ขอแนะนำ คู่ดก กับ ดั๊กจี-5 ทำให้เปิดตาดอก ป้องกันดอกร่วง ช่วยผสมเกสร ติดดอกดี ติดผลดก หยุดพืชบ้าใบ

หากพบเจอปัญหา พริกบ้าใบ ดอกร่วง ดอกฝ่อ ออกดอกน้อย ติดผลลดลง ขอแนะนำ คู่ดก กับ ดั๊กจี-5 ทำให้เปิดตาดอก ป้องกันดอกร่วง ช่วยผสมเกสร ติดดอกดี ติดผลดก หยุดพืชบ้าใบ

หากพบเจอปัญหา พริกบ้าใบ ดอกร่วง ดอกฝ่อ ออกดอกน้อย ติดผลลดลง ขอแนะนำ คู่ดก กับ ดั๊กจี-5 ทำให้เปิดตาดอก ป้องกันดอกร่วง ช่วยผสมเกสร ติดดอกดี ติดผลดก หยุดพืชบ้าใบ

previous arrow
next arrow

ผลิตภัณฑ์

View All Posts