ชุดคู่ ผลิตภัณฑ์

คู่งาม

สโลแกน: เร่งต้น เร่งใบ แตกแขนง แตกยอด เพิ่มน้ำหนัก ป้องกันต้นโทรม

รายละเอียด: เป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช สำหรับกระตุ้นการแตกยอดแตกแขนง เพิ่มขนาดใบ และเพิ่มความหนา ความแข็งแรงของลำต้นและใบ ทนโรคและแมลงได้ดี

พืชแนะนำ: พืชผัก พืชไร่ และไม้ผลทุกชนิด

ระยะการเจริญเติบโตของพืช

Related posts

ดั๊ก จี-5

admin

ไบโอดั๊ก#9

admin

บี-ดั๊ก 052

admin

Leave a Comment