ชุดคู่ ผลิตภัณฑ์

คู่งาม

คุณสมบัติ: เร่งต้น เร่งใบ แตกแขนง แตกยอด เพิ่มน้ำหนัก ป้องกันต้นโทรม

รายละเอียด: เป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช สำหรับกระตุ้นการแตกยอดแตกแขนง เพิ่มขนาดใบ และเพิ่มความหนา ความแข็งแรงของลำต้นและใบ ทนโรคและแมลงได้ดี

พืชแนะนำ: พืชผัก พืชไร่ และไม้ผลทุกชนิด

ระยะการเจริญเติบโตของพืช

Related posts

คู่ดก

admin

ดั๊ก จี-15

admin

คู่ใหญ่

admin

Leave a Comment