ชุดคู่ ผลิตภัณฑ์

คู่ยาว

สโลแกน: ยืดลูก ผลตรงไม่งอ ยืดยอด  ยืดช่อ ติดดก เก็บทน

รายละเอียด: เป็นอาหารเสริมที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชช่วยยืดผล ทำให้ผลตรงยาว ไม่งอ ติดผลดก น้ำหนักดี ช่วยยืดยอด ให้ยาว และแตกแขนงดี เก็บผลผลิตทนทาน ต้นไม่โทรม

พืชแนะนำ: พืชผัก พืชไร่ และไม้ผลทุกชนิด

ระยะการเจริญเติบโตของพืช

Related posts

ดั๊กเพียว

admin

ดั๊ก 666

admin

คู่หนาว

admin

Leave a Comment