ผลิตภัณฑ์ สารเสริมประสิทธิภาพ

ดั๊กโน๊ต

สโลแกน: เสริมสร้างความแข็งแรง เคลือบผลและผิวใบ ป้องกันโรคและแมลง ปรับปรุงสภาพดิน

รายละเอียด: ช่วยลดการระบาดของแมลง และโรคพืช นอกจากนั้นยังช่วยลดการงอกของสปอร์

เชื้อรา ลดการขยาย เส้นใยเชื้อโรคพืช และเสริมสร้างความแข็งแรงให้พืช

ขนาดบรรจุ: 100ซีซี, 250 ซีซี , 500ซีซี

พืชแนะนำ: พืชผัก พืชไร่ทุกชนิด

ระยะการเจริญเติบโตของพืช

Related posts

ดั๊ก จี-9

admin

ดั๊กมอร์

admin

คู่งาม

admin

Leave a Comment