ผลิตภัณฑ์ สารเสริมประสิทธิภาพ

ดั๊กโน๊ต

คุณสมบัติ: เสริมสร้างความแข็งแรง เคลือบผลและผิวใบ ป้องกันโรคและแมลง ปรับปรุงสภาพดิน

รายละเอียด: ช่วยลดการระบาดของแมลง และโรคพืช นอกจากนั้นยังช่วยลดการงอกของสปอร์

เชื้อรา ลดการขยาย เส้นใยเชื้อโรคพืช และเสริมสร้างความแข็งแรงให้พืช

ขนาดบรรจุ: 250 ซีซี , 500 ซีซี , 1 ลิตร

พืชแนะนำ: พืชผัก พืชไร่ทุกชนิด

ระยะการเจริญเติบโตของพืช

Related posts

คู่หนาว

admin

ดั๊ก 111

admin

ดั๊ก จี-7

admin

Leave a Comment