ผลิตภัณฑ์ ฮอร์โมนพืช

ดั๊ก จี-14

สโลแกน: ขยายขนาดผล ยืดช่อ ยืดลูก แปลงเพศดอกจาก ตัวเมีย เป็น ตัวผู้ ในพืช

รายละเอียด: เป็นธาตุอาหารเสริม และมีส่วนผสมของสารเสริมประสิทธิภาพ ช่วยกระตุ้นการขยายตัวของเซลล์ ทำให้ผลยาว ใหญ่ ช่วยยืดช่อ และกระตุ้นความงอกของเมล็ด และแปลงเพศดอกจาก ตัวเมีย เป็นตัวผู้ ในพืชตระกูลแตง

 

ขนาดบรรจุ: 250 ซีซี , 500 ซีซี , 1ลิตร , 5 ลิตร ,  20 ลิตร

พืชแนะนำ: ไม้ผล พืชไร่ และพืชผักทุกขนิด

ระยะการเจริญเติบโตของพืช

Related posts

เคดั๊ก

admin

ดั๊กไอรีน

admin

คู่หนาว

admin

Leave a Comment