ผลิตภัณฑ์ ฮอร์โมนพืช

ดั๊ก จี-15

สโลแกน: สารเร่งราก กระตุ้นการสร้างราก และเซลล์ขนราก เพิ่มความแข็งแรงของรากพืช

รายละเอียด: เป็นกรดนิวคลีอิคที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของรากพืช ช่วยกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนพืช เช่น อ็อกซิน (auxins) และไซโตไคนิน (cytokinins) ทำให้พืชมีการแบ่งเซลล์บริเวณรากมากขึ้น และป้องกันภาวะเครียดของรากพืช เช่น ร้อนจัด หนาวจัด หรือขาดน้ำ ส่งเสริมความแข็งแรงของพืช

ขนาดบรรจุ: 250 ซีซี , 500 ซีซี , 1ลิตร , 5 ลิตร ,  20 ลิตร

พืชแนะนำ: ไม้ผล และพืชผักทุกขนิด

ระยะการเจริญเติบโตของพืช

 

Related posts

คู่หนาว

admin

คู่ดก

admin

ดั๊กพิงอาน

admin

Leave a Comment