ปุ๋ยน้ำ ผลิตภัณฑ์

ดั๊ก 333

คุณสมบัติ: ปิดตายอด ยอดใหญ่  เร่งงาม เร่งใบ เร่งต้น  น้ำหนักดี

รายละเอียด: เป็นธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยเปิดตายอด เร่งการเจริญเติบโตทางยอด และใบ ทำให้พืชแตกแขนงมาก ทรงพุ่มใหญ่ ช่วยยืดยอด ยอดใหญ่ลำต้นใหญ่ น้ำหนักดี

 15-15-15

ขนาดบรรจุ: 250 ซีซี , 500 ซีซี , 1 ลิตร

พืชแนะนำ:  พืชผัก พืชไร่ และไม้ผลทุกชนิด

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืช

Related posts

ดั๊ก จี-7

admin

ไบโอดั๊ก#9

admin

คู่หนาว

admin

Leave a Comment