ปุ๋ยน้ำ ผลิตภัณฑ์

ดั๊ก 555

สโลแกน: ป้องกันพืชหลงงาม หยุดแตกใบอ่อน สะสมอาหารเพื่อการออกดอก

รายละเอียด: เป็นธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้พืชหยุดแดกใบอ่อน เพื่อสะสมอาหารไว้ออกดอก ติดผล ช่วยป้องกันพืชหลงงามมากเกินไป สะสมอาหารเพิ่มน้ำหนักผลผลิต

 0-25-25

ขนาดบรรจุ: 250 ซีซี , 500 ซีซี , 1ลิตร , 5 ลิตร ,  20 ลิตร

พืชแนะนำ:  ไม้ผลทุกชนิด

ระยะการเจริญเติบโตของพืช

Related posts

คากิ

admin

กูซิก้า-จี

admin

นิวซีดั๊ก

admin

Leave a Comment