30 C
Bangkok
พฤษภาคม 16, 2022

ธาตุอาหาร ผลิตภัณฑ์

ดานูป

คุณสมบัติ: น้ำตาลทางด่วน ฟื้นต้น ส่งเสริมระบบราก ป้องกันต้นโทรม เร่งใบอ่อนให้แก่เร็ว

สะสมอาหารเพิ่มขึ้น

รายละเอียด: เป็นน้ำตาลทางด่วนสำหรับพืชทุกชนิด ช่วยฟื้นฟูต้นจากสภาพโทรม

ป้องกันต้นโทรมจากการติดผลดกมากเกินไป หรือผลกระทบจากการโดน

โรคและแมลงทำลาย ส่งเสริมให้พืช แตกรากใหม่ เร่งใบให้แก่เร็วขึ้น

ช่วยสะสมอาหาร เพิ่ม C:N ratio

ประกอบด้วย: POLYSACCHARIDE

ขนาดบรรจุ: 250 ซีซี , 500 ซีซี , 1 ลิตร

พืชแนะนำ: พืชผัก พืชไร่ และไม้ผลทุกชนิด

Related posts

ดั๊กไอรีน

admin

ดั๊กโน๊ต

admin

ดั๊ก จี-1

admin

Leave a Comment