ธาตุอาหาร ผลิตภัณฑ์

นิวซีดั๊ก

คุณสมบัติ: เปิดตายอด เปิดตาดอก เร่งการแตกแขนง ขยายผลใหญ่  ขยายดอก

รายละเอียด: เป็นสาหร่ายทะเลสกัดเข้มข้น ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช

ช่วยเปิดตายอด ตาดอก ทำให้พืชแตกแขนงมาก แตกยอด และติดดอกดีเสมอ ช่วยขยายผล ทำให้ผลใหญ่ น้ำหนักดี

ขนาดบรรจุ: 250 ซีซี , 500 ซีซี , 1 ลิตร

พืชแนะนำ: พืชผัก พืชไร่ และไม้ผลทุกชนิด

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืช

Related posts

ดั๊กโน๊ต

admin

ดั๊กแคลเอส

admin

ดั๊กมิลล์-นาโน

admin

Leave a Comment